Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia

§1. Postanowienia Ogólne
§2. Definicje

Poniższym określeniom nadaje się następujące znaczenie:

§ 3. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 4. Zasady zawierania umów ubezpieczenia
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Odstąpienie od Umowy
§ 7 Postępowanie reklamacyjne
§ 8 Postanowienia końcowe
powered by fostertravel.pl
0